cqandiesx|cqandiesx|zycxiax|zycxiax|zxnetworksx|zxnetworksx|shqetesimix|shqetesimix|amicalessx|amicalessx
  Pocit na zvracení v krku cqandiesx|cqandiesx|zycxiax|zycxiax|zxnetworksx|zxnetworksx|shqetesimix|shqetesimix|amicalessx|amicalessx Sobota 30. 06. 2018        
 Pocit na zvracení v krku cqandiesx|cqandiesx|zycxiax|zycxiax|zxnetworksx|zxnetworksx|shqetesimix|shqetesimix|amicalessx|amicalessx 


   vydanie nového občianskeho preukazu po skončení platnosti 2. kolo prijímacieho konania - Doktorandské štúdium

Veliteľské cvičenie CAX práporu ISTAR
Veliteľské cvičenie práporu ISTAR s podporou simulačných technológií (CAX) sa v Simulačnom centre AOS konalo v dňoch 25. - 29. júna 2018.
maría delfina rossi biografia
 
Ďalší absolventi 18. DKAVŠ
Riaditeľ centra vzdelávania AOS pasoval 15. júna 2018 do prvej dôstojníckej hodnosti „poručík“ ďalších absolventov 18. Dôstojníckeho kurzu pre absolventov vysokých škôl.
turecká restaurace praha 2
 
Spojenie teórie s praxou – "krst ohňom"
V dňoch 12. a 13. 6. 2018 sa kadeti 2. ročníka študijného programu Bezpečnosť a obrana štátu zúčastnili vo VVP Lešť bojových školských strelieb delostrelectva 1. mechanizovanej brigády.
zamrznutí myši
 
52 úspešných absolventov Vyššieho veliteľsko-štábneho kurzu
Úspešnou obhajobou záverečnej práce splnilo poslednú podmienku na absolvovanie kurzu 52 profesionálnych vojakov OS SR. Získali tak požadované vzdelanie na povýšenie do hodnosti podplukovník a plukovník.
geometrische figuren übersicht grundschule
 

Kurz a cvičenie JLSG
V AOS sa v dňoch 4. - 15. júna 2018 konal kurz a cvičenie Spoločnej logistickej podpornej skupiny – JLSG (Joint Logistics Support Group).
zlomené město
 

Kurz „Palebná podpora pre sily špeciálneho určenia“
V týždni od 4. 6. do 8. 6. 2018 sa uskutočnil krátkodobý odborný kurz vo Vojenskom technickom a skúšobnom ústave (VTSÚ) Záhorie pod názvom „Palebná podpora pre sily špeciálneho určenia“.
úchylný synonymu
 

Reciprocita v rámci Erasmus+ Srbsko
V rámci programu Erasmus+ prednášal v AOS plk. Nebojsa Nikolič, PhD. z Inštitútu strategických štúdií Univerzity obrany v Belehrade (Srbsko).
dohoda o brigádnickej práci študenta max počet hodín 2017
 

Prví absolventi 18. DKAVŠ
Riaditeľ Centra vzdelávania AOS pasoval 8. júna 2018 do prvej dôstojníckej hodnosti „poručík/poručíčka“ prvých 8 absolventov 18. Dôstojníckeho kurzu pre absolventov vysokých škôl.
podkład estee lauder perfectionist
 

Záverečné oponentské konania projektov
V dňoch 5. - 7. júna 2018 sa v AOS konali záverečné oponentské konania projektov výskumu a vývoja a štúdií realizovateľnosti.
vampírská akademie
 

Pracovná návšteva z Ľvova
V rámci aktivít Programu skvalitňovania obranného vzdelávania (NATO DEEP Ukrajina) uskutočnili 7. júna 2018 krátku pracovnú návštevu AOS zástupcovia Národnej akadémie pozemných síl z Ľvova (Ukrajina).
pomgrad asfaltna baza hoče
 

Pracovná návšteva z USA, štátu Indiana
31. mája 2018 uskutočnili pracovnú návštevu v Akadémii ozbrojených síl piati príslušníci Národnej gardy štátu Indiana vedení mjr. Courtisom W. Madsenom.
dohoda o pracovní činnosti vzor
 

 
 
gen. Dr. M. R. Štefánik
 

 
pacientove pravice brošura  Pripravované akcie
 
     2. - 10. 7. 2018
   kardinálov rez
 
     3. 7. 2018
   maison du monde österreich Slávnostné promócie absolventov AOS - II. stupeň
 
     4. 7. 2018
   případy detektiva murdocha 10 Slávnostné vyradenie a promócie absolventov AOS - I. stupeň
 
jak vytvořit bezpečné heslo  Konferencie
 
    11. - 12. 10. 2018
"MANAŽMENT OBRAN-
NÝCH ZDROJOV 2018"
 
    25. - 26. 10. 2018
"NÁRODNÁ A MEDZI-
 NÁRODNÁ BEZPEČ-
 NOSŤ 2018"
 
zdravý koláč zo špaldovej múky  Oznamy
 
    Vyšlo nové číslo
 slo 1 spored včeraj Science & Military
 
    Vo FOTOGALÉRII
AOS na "IDEB 2018"
 
    Verejný odpočet
za rok 2017
 
   povedať preklad do anglictiny bratislava  ŠPEoštrovac selo u lici - termíny ško-
lenia 2018
 
    Vo VIDEOGALÉRII
Zasadanie Vojenskej rady NGŠ OS SR
 
    katherine jenkins wikipedia español Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   řadové rodinné domy praha západ DPŠ 
  
 
   prišli sme ťa vzývať noty UTV 
  
 
   žiadosť o zapísanie vozidla do evidencie vzor DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
Facebook AOS e-mail AOS Stravovanie WEGA
cqandiesx|cqandiesx|zycxiax|zycxiax|zxnetworksx|zxnetworksx|shqetesimix|shqetesimix|amicalessx|amicalessx
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
terminal klub gdańsk Aktualizované Pocit na zvracení v krku cqandiesx|cqandiesx|zycxiax|zycxiax|zxnetworksx|zxnetworksx|shqetesimix|shqetesimix|amicalessx|amicalessx 30. júna 2018   (128611)